Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că până la data de 2 mai 2022 apicultorii care vor să obțină ajutoarele din cadrul Programului Național Apicol trebuie să depună cererea de intenție. APIA vine cu informații importante pentru apicultori, acte de care au nevoie aceștia pentru a obține ajutoarele financiare.

"Formularul cererii de intenţie este disponibil pe pagina web a APIA sau este pus la dispoziția solicitanţilor de către funcţionarii CJ APIA. Depunerea cererilor de intenţie împreună cu documentele atasate cererii se realizează la nivelul centrelor județene APIA. Cererea de intenție şi documentele atasate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean sau pot fi depuse la Registratura Centrului Judetean/ Centrului Mun. Bucureşti.

⦁ Etape:

⦁ În cazul în care solicitantul nu deţine cod unic de identificare APIA , acesta trebuie să solicite la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București acordarea codului unic de identificare care este generat de Registrul Unic de Identificare APIA. Acesta se acordă în urma completării formularului de atribuire a codului unic de identificare(care este pus la dispoziția solicitanților de către personalul APIA). Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligația să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conțină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României si o copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală,/CI ,după caz.

⦁ Înainte de emiterea facturii proforme/facturii fiscale pentru produsele menționate în cererea de intenție apicultorul trebuie sa solicite către ANZ  (Agenția Națională pentru Zootehnie n.r.) eliberarea adeverinței cu numărul de familii de albine deținute;

⦁ Până la data de 02 Mai 2022 solicitanţii măsurilor A1-A5, C4 şi D3 vor depune la centrul judeţean APIA sau vor transmite prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail a centrului județean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea de intenţie, prin care estimează cheltuilelile pentru măsurile A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă achiziţia ulterioară pentru măsurile A.4, A.5, C4 şi D3 şi însoţită de următoarele documente în funcţie de tipul de solicitant.

⦁ În cazul formei asociative legal constituite ( măsura A.) cererea de intenţie trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

⦁ copia actului de identitate - B.I./C.I. al/a reprezentantului legal al Formei Asociative Apicole;

⦁ copia actelor de constituire ale Formei Asociative, conform legislației în vigoare;

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia echipamentului pentru procesarea cerii;

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii;

⦁ În cazul apicultorilor cererea de intenţie (acţiunile C4 şi D3) trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz :

⦁ copia actului de identitate - B.I./C.I. (în cazul persoanelor fizice);

⦁ copia actului de identitate - B.I./C.I. (pentru persoana împuternicită / reprezentantul legal în cazul persoanelor juridice);

⦁ copie procură/împuternicire notarială(pentru persoana împuternicită);

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia de mijloace de transport fără autopropulsie - remorcă/pavilion apicol;

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia de mijloace fără autopropulsie de încărcare- descărcare stupi;

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia de incubator de creștere a mătcilor;

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia de incubator de transport botci ;

⦁ copia facturii proforme pentru achiziţia de kit de inseminare artificială a mătcilor; (kitul de inseminare artificială a mătcilor trebuie să conțină cel puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă inseminare;)

⦁ copia adeverinţei eliberate de ANZ cu nr. familiilor de albine deţinute;

⦁ Dacă cererea de intenţie este incompletă se va informa solicitantul în scris sau prin mijloace de comunicare electronice pentru completarea acesteia, însă răspunsul la completare trebuie să fie transmis la APIA cel mai târziu până la data de 02 mai 2022.

⦁ În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a cererilor de intenţie, după finalizarea procesului de înregistrare și centralizare a cererilor de intenție depuse de solicitanți APIA stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar posibil a fi acordat pentru produsele menţionate în cererea de intenţie, cu încadrarea în plafonul alocat fiecărei măsuri, iar solicitanţii vor fi informaţi de APIA cu privire la acesta prin publicare pe pagina web a APIA.

Observații

⦁ In cazul în care la data depunerii cererii de intenție este emisa factura fiscală pentru un produs menționat în cererea de intenție (acțiunile A4,A5, C4 și D3) se acceptă copia acesteia în locul copiei facturii proforme, cu condiția ca factura fiscală sa fie emisă în cursul anului apicol 2022, condiție valabila si în cazul facturii proforme;

⦁ Factura proformă/factura fiscală a kitului de inseminare (acțiunea D3) trebuie să aibă menționată componența kitului(trebuie să conțină cel puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă inseminare)", informează APIA. 

Apicultorii primesc ajutoarele în lei la un curs valutar pentru acest an de 4,9490 lei pentru un euro.

Apicultorii beneficiază de următoarele măsuri de ajutor: 

A.Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori

A.1. Consultanţă în apicultură

A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole

A.3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

A.4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali

A.5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

B.Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei

C.Raţionalizarea transhumanţei

C.1. Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral

C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole

C.3. Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie

C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral

D.Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune

D.1. .Achiziționarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultură

D.2. Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare

D.3. Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

E.Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă